strechy - ploché, šikmé, oblúkové
kotvené, prisypané, vegetačné
 
jazierka
 
spodné časti novostavieb
 
poľné žumpy a hnojiská
 

 

 

  PORADENSTVO K HYDROIZOLÁCIAM

   
PROTAN, FATRAFOL - náhrada asfaltových izolačných pásov
Izolácia plochej strechy - funkcia parozábrany
Izolácia plochej strechy fóliou PROTAN, FATRAFOL, ...
IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY - podklad a kotvenie
Izolácia plochej strechy novostavby so zateplením - kotvená fólia
Plochá strecha - rekonštrukcia s doteplením - PLUS STRECHA
Izolácia plochej strechy so zateplením bez zhadzovania pôvodných vrstiev - kotvená fólia SE
Izolácia plochej strechy so zateplením
Podklad - trapézový plech
Izolácia plochej strechy so zateplením a so štrkovým zásypom
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev - obrátená strecha
DUO STRECHA s tepelnou izoláciou nad aj pod
hydroizolačnou fóliou
Plochá strecha - detaily ukončenia fóliovej krytiny
Plochá strecha - odvádzanie dažďových vôd cez atiku alebo cez stropnú dosku
Poľné hnojisko, silážny žľab - izolácia proti priesakom
Izolácie základov - jednoetapový spôsob na hlbokú vyizolovanú vaňu
Izolácie základov - dvoj etapový spôsob na spätný spoj
Izolácie základov - dvojetapový spôsob na spätný spoj a na plytkú vaňu
Izolácia poľnej žumpy proti priesakom pri hydraulickom tlaku len z vnútornej strany
Izolácie základov - ochrana spodnej izolácie
Dodatočná ochrana suterénneho múru proti zatekajúcej vode
   

  VZOROVÝ ROZPOČET

   
Izolácia plochej strechy - cena - vzorový rozpočet - komentár
   

webmaster